Wystawa prac plastycznych młodzieży ze szkół podstawowych w Pomiechówku, Orzechowie
i Goławicach, oraz z gimnazjum w Pomiechówku, wykonane na konkurs
"plakat zachęcający do czipowania zwierząt".