Stowarzyszenie "Pomiechowskie Bezdomniaki"

KRS         0000657844
NIP          5311695946
REGON   366305701
Cele statutowe utrzymujemy w znacznej mierze z ofiarności publicznej. Z góry dziękujemy za zaufanie i w
 
 
Bank Pekao SA
18 1240 3480 1111 0010 7213 5490
Tel.
504 225 536
515 254 523
604 504 349

Adres wyłącznie do korespondencji:

Stowarzyszenie "Pomiechowskie Bezdomniaki"

ul. Wiśniowa 11

05-180 Pomiechówek

e-mail: pomiechowskie.bezdomniaki@gmail.com