Sterylizacja i kastracja 

Bezdomne psy są poddawane zabiegom na koszt Gminy. Jeżeli zwierzę bezdomne, które idzie do adopcji, nie miało jeszcze zabiegu - jest on zapewniony na koszt Gminy w ramach zawartej umowy.

Gmina w ramach dostępnych środków sterylizuje i kastruje koty wolno żyjące. Widząc populację kotów i chcąc pomóc w zażegnaniu problemu niekontrolowanego rozrodu zgłoś ten fakt do Gminy

Jeżeli widzisz, ze gdzieś na terenie gminy Pomiechówek u zwierząt właścicielskich narasta problem niekontrolowanego rozrodu psów i kotów - skontaktuj się z nami. Spróbujemy pomóc.